Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB ‘s-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

blog

De strijd tegen water die komt later. Of toch niet?

Water. Het gaat waar het niet gaan kan. Ook door heel Nederland. Gelukkig maar. Water en Nederland hebben door een rijke geschiedenis inmiddels een stevige haat-liefdeverhouding opgebouwd. De historie bracht ons verdriet. Dit door de extreme watersnoodrampen in de vorige eeuw. Maar het bracht ons ook veel geluk en liefde. Onze geweldige geografische ligging bleek een strategisch wonder voor de handel, waar we al eeuwen onze vruchten van plukken. Niet alleen door het vervoer over water, maar ook omdat we juist hier heerlijk kunnen recreëren. Iedere zomer ligt onze kustlijn weer vol met duizenden toeristen. Tot slot en zeker niet onbelangrijk, mogen wij ons gelukkig prijzen met het feit dat wij kraakhelder drinkwater hebben. En dat gewoon uit de kraan! Maar nemen wij dat laatste niet teveel voor lief?

Door de extreme droogte en lage grondwaterstanden verzakten afgelopen zomer in het plaatsje Zevenaar tientallen huizen. Wat blijkt. Lang niet alle verzekeraars dekten de schade en voor de bewoners van deze huizen is het dan ook een complete catastrofe. Ik denk dat dit is pas het topje van de ijsberg is. Door klimaatverandering krijgen we meer en meer te maken met droogte. Dit betekent dat het aantal gebieden met mogelijke verzakkingen, alleen maar zal toenemen. Wist je dat 60% van het drinkwater in Nederland afkomstig is uit grondwater? Dit betekent dat deze extreme droogte en lage grondwaterstanden een grote impact hebben op onze drinkwatervoorraad. Dit is mijns inziens zorgelijk.

Ik vraag me daarom oprecht af wat we hiertegen kunnen doen. Moeten we een andere manier van leven aannemen? Stiekem denk ik dat dat wel zou moeten. Op dit moment hebben wij als bouw- en vastgoedsector een sterke focus op de energietransitie. Doe daar nog een sausje van ‘grondstoffen’ overheen en we hebben de voorliggende vastgoedopgave. Maar besteden we wel genoeg aandacht aan het thema water?

Neem van mij aan, we zijn in Nederland hartstikke verwend met ons water en hebben alles in huis om een goede waterhuishouding te krijgen. Een luxe! Ik vind dat we bewuster en zuiniger met ons drinkwater moeten omgaan om zo de grondwatervoorraden in de toekomst op peil te houden. En ja, op dit moment is er drinkwater in overvloed. Dit verandert ook niet in enkele jaren, maar de extreme droogte helpt niet mee om dit ook in de toekomst te garanderen. Dus we mogen onze ogen hier niet voor sluiten.

In mijn ogen is het dan ook de ‘instelling’ van de gemiddelde Nederlander, waar het wringt. Boeren mochten niet sproeien waardoor een deel van de oogst is mislukt. Natuurgebieden liepen zelfs ernstige schade op. Maar wanneer ik in de afgelopen zomer door de wijk liep, zag ik nog genoeg vers groen gras. Soms bedekt met een groot plastic zwembad, wat natuurlijk wel regelmatig met schoon water gevuld moest worden. Ondanks de waarschuwingen dat we zuinig moesten zijn met water en enkel water moesten gebruiken voor de echt ‘belangrijke’ zaken. Nogal hypocriet van ons, niet? Wij zien liever oogsten mislukken, als we maar kunnen voorzien in ons eigen geluk.

Ik denk dan ook dat wanneer we stoïcijns doorgaan op deze voet, wij vaker tegen de lamp gaan lopen. Deze droge zomer moet juist een wake-up-call voor ons zijn! Dus. Laten we verantwoord met water omgaan om zo de liefde voor water niet te laten veranderen in haat.