Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

nieuws

Een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de GWW sector? Onze losmaakbaarheidsexpert Mike van Vliet licht toe’

Op 4 februari tussen 13.00 uur en 14.00 uur tijdens de week van de Circulaire Economie, presenteert onze collega Mike van Vliet de belangrijkste bevindingen van de verkenning naar een ‘uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de GWW’. In deze interactieve sessie worden de tussenresultaten getoond en gevalideerd met de deelnemers.

In opdracht van Rijkswaterstaat, namens het transitieteam Circulaire Bouweconomie, hebben Mike van Vliet, Jan Jaap Blüm en Marie-Sophie Res een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de huidige handreikingen ‘circulair buildings’ en ‘handreiking losmaakbaarheid’ geschikt zijn voor toepassing in de GWW en waaraan een methode voor het bepalen van losmaakbaarheid in de GWW moet voldoen.

De verkenning bouwt voort op deze twee handreikingen die zijn opgesteld voor de B&U-sector. Middels interviews met GWW-experts en toepassing van de B&U losmaakbaarheidsmethodiek op relevante GWW bouwwerken is verkend waar een methodiek voor de GWW aan moet voldoen. De transitieagenda Circulaire Bouweconomie heeft de ambitie om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. De losmaakbaarheidsmethode kan hier een positieve bijdrage aanleveren.

De verkenning is begeleid vanuit het transitiebureau en transitieteamleden van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos. Ook benieuwd naar de eerste bevindingen van dit onderzoek en wil je meedenken? Meld je dan nu aan voor de sessie via de website van Rijkswaterstaat door te klikken op deze link. Tot dan!