Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

nieuws

Rekenmodel voor het bepalen van financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen beschikbaar

Tot op heden ontbrak een methode om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen. Terwijl juist het inzicht in de financiële restwaarde kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie. In de zomer van 2021 is Alba Concepts daarom in opdracht van de Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken gestart met het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli is het rapport met bijbehorend rekenmodel door Alba Concepts overhandigd aan de voorzitters van de transitieteam circulaire bouweconomie, circulaire maakindustrie en Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie.

Zie hier voor het rapport

Waarom?
De economische principes rondom circulariteit voeren in de huidige transitie veelal nog de ondertoon. Het gaat vooral om de techniek en het proces, terwijl de financiën daarin slechts een resultaat zijn van eerdere keuzes. Om een doorbraak te bereiken op weg naar een circulaire economie is een duidelijke richting nodig hoe de huidige economische systemen worden doorbroken. Over het algemeen zijn financiële afwegingen namelijk doorslaggevend bij beslissingen ten aanzien van beleidvorming, ontwikkeling, ontwerp, realisatie en (door)exploitatie. Dit geldt voor zowel de bouw- als maakindustrie.

Om de transitie van de circulaire economie in de bouw- en maakindustrie aan te jagen is het van belang om de financiële restwaarde genormeerd te laten bepalen. Betrouwbare data en informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om huidige businessmodellen te veranderen, nieuwe service- en verdienmodellen op te zetten of zelfs partijen te stimuleren om andere posities in de keten in te nemen. Het inzichtelijk maken van financiële restwaarde heeft daarmee een positief effect op het haalbaar maken van circulaire business cases en stimuleert op deze manier een circulaire bouw- en maakindustrie.