Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

nieuws

Terugblik Alba Academie: Carbon Based Design

Wat hebben we dit gemist! Afgelopen woensdag vond er sinds lange tijd weer een Alba Academie plaats, ouderwets in ons eigen kantoor in Den Bosch. Deze Academie stond geheel in het teken van Carbon Based Design, ofwel CO2 gestuurd ontwerp. De Academie was speciaal gericht op professionals bij gemeenten. Door verschillende sprekers werden de deelnemers meegenomen in de principes van Carbon Based Design, met het doel om gemeentes te ondersteunen bij invulling van de toekomstige woon- én klimaatopgave voor nieuw en bestaand vastgoed.

Het startschot was aan Norbert Schotte en Yael Ben Basat (Alba Concepts). Zij namen de aanwezigen mee door alle highlights uit de Alba paper ‘Bouwen binnen CO2 budget’.  Aan de orde kwamen vraagstukken zoals: ‘Wat houdt het CO2-budget in?’, ‘Wat is de potentie in termen van wonen en CO2 van Carbon Based Design?’ en ‘Hoe kunnen vastgoedontwikkelingen CO2-negatief worden en welke condities zijn daarvoor nodig?’. Aansluitend ontstond er een interessante en waardevolle discussie met het publiek.

Tineke Beuker-Bongers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) nam vervolgens het stokje over. Zij schetste een beeld over de ontwikkelingen en de ambities van de Rijksoverheid op het gebied van circulair bouwen. Verschillende belangrijke onderwerpen kwamen aan bod: de impact van de voorliggende energietransitie, de rol van CO2 in de Milieu Prestatie Gebouw (MPG), nieuwe subsidieregelingen en toekomstige wet -en regelgeving.