Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB ‘s-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

nieuws

Een circulaire kijk op woningconcepten

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename zichtbaar van bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en productie van geïndustrialiseerde woningbouw. Dit varieert van grote bouwbedrijven die hun aanbod van woningconcepten uitbreiden tot start-ups die werken met ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare bouwproducten en -materialen. Door de verscheidenheid aan woningconcepten die ook variëren in aard en omvang wordt het voor potentiële afnemers van de woningconcepten steeds lastiger om een juiste keuze te maken. Die keuze wordt voornamelijk gemaakt op basis van vooraf gespecificeerde prestatienormen, waarbij de nadruk op kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid ligt. Om in deze behoefte te voorzien is door het Netwerk Conceptueel Bouwen, Cirkelstad, City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Platform PREFAB, Marjet Rutten en Alba Concepts een onderzoek uitgevoerd.

De afgelopen maanden is er nauw samengewerkt met meer dan 20 aanbieders van woningconcepten, waarbij uitgebreide data en informatie is verzameld en inhoudelijke discussies zijn gevoerd over de potentieel te verbeteren aspecten van het eigen woningconcept. Het resultaat van deze inspanningen is de lancering van een informatieve brochure met twee centrale doelstellingen:

1. Het informeren van opdrachtgevers over beschikbare woningconcepten

De brochure biedt opdrachtgevers een overzicht van de diverse beschikbare woningconcepten, met specifieke aandacht voor de prestaties op het gebied van circulair bouwen.

2. Conceptaanbieders inzicht geven in hun circulaire scores

Voor conceptaanbieders biedt de brochure waardevolle inzichten in hun eigen circulaire scores, waarmee ze kunnen werken aan het verbeteren van de circulariteit van hun woningconcepten en het optimaliseren van de prestaties.

Voor 20 woningconcepten is door Alba Concepts een doorrekening gemaakt op de verschillende thema’s uit Het Nieuwe Normaal (V0.6). Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van het meetinstrument BCI Gebouw. Daarnaast is de brochure aangevuld met woningconcepten van aanbieders die gereageerd hebben op een oproep van Marjet Rutten.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze brochure een waardevolle een bijdrage kan leveren door circulariteit bij woningconcepten te stimuleren. De brochure helpt enerzijds opdrachtgevers om weloverwogen beslissingen te nemen en anderzijds voor conceptaanbieders om hun circulaire ambities te verwezenlijken.

De brochure kun je hier downloaden.