Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Tender: de wandeling

Opdrachtgever: Slokker vastgoed
In Muiden (onderdeel van de gemeente Gooise Meren) worden twee grote woningbouwlocaties ontwikkeld. De Krijgsman, met circa 1.300 woningen, en de locatie voor deze opdracht met 90 woningen De Bredius. In samenwerking met Slokker Vastgoed, Architectuur Maken en Arcadis is een duurzaam ontwerp tot stand gekomen voor de locatie van het voormalig Brediusterrein in Muiden.

Het plan met de toepasselijke naam De Wandeling omvat 90 duurzame woningen. De duurzaamheidseisen van de gemeente Gooise Meren zijn hierin opgenomen. Aanvullend daarop heeft Alba Concepts de CO2-footprint en de mate van circulariteit (middels BCI Gebouw) van de ontwikkeling doorberekend. Voor De Wandeling hebben wij een analyse gemaakt van een traditionele ontwikkeling versus een circulaire zoals door het ontwerpteam is ontwikkeld. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling meer dan 60% minder CO2-uitstoot dan een traditioneel project.

Mede door inzet van het ontwerpteam is de tender gewonnen en is Alba Concepts in het verder traject betrokken gebleven om te sturen op circulariteit en de definitieve CO2-footprint van de ontwikkeling.

Ekowood concept
Het leidende bouwconcept is het Ekowood concept. Bestaande uit een prefab fundering waarop prefab houten elementen (vloeren, wanden en daken) op een losmaakbare manier aan elkaar verbonden worden. Installaties worden zoveel mogelijk plug-and-play uitgevoerd. De hoge mate van circulariteit komt mede door de goede herkomst (veel biobased materiaal).

Duurzaamheidsprestatie-eisen
In het winnende tenderdocument van de Wandeling zijn een aantal prestatie-eisen opgenomen over de verduurzaming van het project. Alba Concepts ondersteunt bij het bepalen, onderbouwen en sturen op deze duurzaamheidsprestatie-eisen. Hiervoor maken wij ene MPG-, BCI-, GPR Gebouw- en CO2-impactberekening inclusief biogene CO2-opslag op basis van het DO en ‘as built’. Daarnaast adviseren wij over de toe te passen materialen en producten om de duurzaamheidsprestatie-eisen waar te maken.