Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Circulaire doelstellingen & Total Cost of Ownership

Opdrachtgever:
Woningcorporatie Vidomes wil het thema circulariteit een plek geven in haar strategie en doorvertalen in haar vastgoedportefeuille. Hiervoor wil Vidomes eisen stellen aan de mate van circulariteit van nieuw- of renovatieprojecten. Om dit te realiseren heeft Vidomes enerzijds behoefte aan inzicht in realistische circulaire doelstellingen voor zowel nieuwbouw- als renovaties. Anderzijds wil Vidomes graag weten wat de financiële impact op Total Cost of Ownership (TCO) is van het behalen van de circulaire doelstellingen.

WAT DOEN WE?
Nulmeting
 We hebben voor Vidomes een viertal archetypes bepaald op basis van hun woningportefeuille. Met behulp van BCI gebouw is er een nulmeting gemaakt van de vier archetypes waarin de BCI, MCI en LI scores zijn berekend. De TCO is opgesteld op basis van een onderhoudsplan van Vidomes in combinatie van een door Alba Concepts opgestelde financiële restwaarde berekening.

Circulaire varianten
Op basis van de BCI en TCO resultaten zijn een aantal ‘quick wins’ opgesteld. Deze quick wins bevatten bouwproduct alternatieven die zich kenmerken door geen of een klein prijsverschil in de TCO. Naast quick wins zijn er varianten doorgerekend waarin is overgestapt naar een houtbouw concept en maximaal is ingezet op circulaire producten. Voor beide varianten studies zijn circulaire scores inzichtelijk gemaakt middels BCI en is er een TCO berekend.

WAT IS HET RESULTAAT VAN ONZE INSPANNINGEN?
We hebben een rapportage opgesteld waarin de verschillende BCI scores en TCO’s toegelicht en ontleed worden. Verder bieden we aanbevelingen aan over hoe circulariteit op te nemen is in de duurzaamheidsstrategie van Vidomes. 

WAAROM ONDERSCHEIDT ALBA CONCEPTS ZICH?
Alba Concepts onderscheidt zich door duurzame of circulaire ambities te vertalen naar meetbare eisen én deze te koppelen aan kosten. Hierbij wordt verder gedacht dan de markt door bijvoorbeeld ook restwaarde berekeningen en mogelijke subsidies bij de berekening te betrekken.

WAT IS DE UITDAGING VAN HET PROJECT?
Het opstellen van een variant in houtbouw op basis van traditionele woning vergt inzicht en kennis over een bouwstijl die nog niet breed wordt toegepast. Verder is het koppelen van een restwaarden en TCO aan de verschillende bouwproducten een uitdaging geweest.