Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Circulaire impactmeting renovatie gemeentekantoor Carré Gemeentehuis Leeuwarden

Opdrachtgever:
Revitalisatie Gemeentekantoor Carre De gemeente Leeuwarden vernieuwt haar huisvesting, zodat deze past bij de huidige en toekomstige behoefte van haar medewerkers. Er dient ruimte te zijn voor een variatie aan werkvormen: ruimtes voor fysiek samenwerken, hybride samenwerken en zelfstandige rustige werkplekken. De revitalisatie van het gemeentekantoor behelst de eerste verdieping van het gebouwdeel Carre. Deze moet niet alleen topprestaties leveren voor de gebruikers, maar ook passen bij het duurzame en circulaire beleid van de gemeente.

 

Circulaire doelen 

Binnen de gemeente Leeuwarden is circulariteit gevat in het duurzaamheidsprogramma Volhoudbaar en staat het thema hoog op de agenda. De gemeente Leeuwarden heeft zichzelf een aantal concrete doelen gesteld: 

Meer grondstoffen en materialen terugwinnen/hergebruiken; 

Meer circulaire bedrijvigheid en innovatie: circulaire economie als nieuwe pijler onder de Leeuwarder economie; 

Meer circulaire projecten ten behoeve van de werkgelegenheid.

Samen werken aan ambities 

Om deze doelen te behalen, werkt de gemeente samen met partners aan de volgende ambities: 

In 2025 met de regio Fryslân behoren tot de top 3 van meest gunstige ontwikkelregio’s van Europa; 

In 2050 een samenleving hebben zonder afval; 

In 2025 maximaal circulair inkopen. 

Om deze circulaire ambities in de praktijk te brengen gaat de gemeente Leeuwarden bij de herontwikkeling van het gemeentekantoor aan de slag met dit thema. 

 

Circulariteit in de praktijk 

De gemeente Leeuwarden heeft ons/Alba Concepts gevraagd haar te ondersteunen bij het verder aanscherpen van de geformuleerde prestatie-eisen voor de verbouwingswerkzaamheden ten aanzien van het thema circulariteit. Zij wenst in haar aanpak ambitieuze en realistische doelen te stellen.  

 

Alba Concepts brengt ten behoeve van dit vraagstuk haar kennis en ervaring in, verzorgt een inspiratiesessie voor de organisatie, voert een benchmark uit op basis van ervaringscijfers en Het Nieuwe Normaal, voegt de uitkomsten toe aan het ambitiedocument circulariteit en implementeert deze documentatie in het verdere ontwerpproces en daadwerkelijk uitvoering.  

 

Inspiratie voor de eigen organisatie 

De nadruk binnen de verbouwingswerkzaamheden ligt op hergebruiken van hetgeen wat er al is. Hiertoe heeft Alba Concepts in kaart gebracht welke producten geschikt zijn voor hergebruik middels een Oogstkaart van het pand. In zowel het bestek als het ontwerp is rekening gehouden met deze input. Uiteraard is er eveneens gekeken naar alternatieve bestemmingen voor de uitkomende materialen als deze niet binnen de verbouwplannen ingezet zullen worden.  

Deze focus op hergebruik is volledig in lijn met de concrete doelen welke de gemeente zichzelf heeft gesteld. Doordat medewerkers de circulaire doelstellingen in de eigen werkomgeving tot leven zien komen, is de verbouwing van het gemeentekantoor het perfecte inspiratieproject voor de eigen organisatie.