Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

City deal circulair en conceptueel bouwen

Opdrachtgever:
Een eerste stap richting een circulaire grond- en vastgoedexploitatie.. De aanpak van het woningtekort in Nederland is een belangrijk thema. De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Er moet snel en veel gebouwd worden. Echter, is naast het woningtekort ook een aantal transities van belang, waaronder de transitie naar een circulaire economie. Dit betekent dat niet enkel het snel en veel bouwen van woningen relevant is, maar dat dit ook moet zonder grondstoffen uit te putten en zonder (of zo min mogelijk) uitstoot van CO₂ en stikstof en dat allemaal ook betaalbaar.

Om de hoge ambities op het thema circulariteit in combinatie met het aanpakken van het woningtekort te bereiken, is het van belang om de financiële cyclus te sluiten. Circulair bouwen gaat over meer dan huizen neerzetten. Ook over gezonde gebouwen, minder CO₂ uitstoot en minder materiaalverspilling. 

Uit gesprekken met de deelnemende gemeenten en provincies vanuit de City Deal Circulair en Conceptuele Bouwen is gebleken dat er behoefte is aan een concreet rekenmodel waarmee de financiële impact van circulaire prikkels, zoals circulaire materialisering, financiële restwaarde en CO₂-beprijzing, op de grond- en vastgoedexploitatie inzichtelijk wordt gemaakt. Daarom heeft Alba Concepts in opdracht van City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen een onderzoek gedaan naar de verschillende circulaire prikkels in een grond- en vastgoedexploitatie. Om vervolgens een eerste circulaire grond- en vastgoedexploitatie rekenmodel op te stellen.

In het onderzoek en het bijbehorende rekenmodel zijn de volgende vijf prikkels uitgewerkt: 

    Grondexploitatie (GREX)  

 1. Impact van financiële restwaarde op de kosten voor woonrijp maken; 
 2. Impact van andere inrichting van de openbare ruimte op het bouw- en woonrijp maken. 

  Vastgoedexploitatie (VEX)
   

  3. Bereidheid om meer te betalen voor duurzame woningbouw;
  4. Impact van circulariteit op directe bouwkosten;
  5. CO₂ impact door de tijd inzichtelijk maken