Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

GOW!-Proeftuin (gebouwde omgeving op wijkniveau)

Opdrachtgever:
GOW!-Proeftuin is een initiatief van Van Wijnen samen met het MKB van Noord-Nederland. GOW staat voor Gebouwde omgeving Op Wijkniveau. En heeft als doel om noordelijke mkb-bedrijven te ondersteunen en te inspireren bij het ontwikkelen van innovaties voor de verduurzaming van woningen en wijken welke een lage milieu impact met zich meebrengen. Van Wijnen heeft voor het coördineren van de GOW!-Proeftuin haar bedrijfsonderdeel WDW aangesteld.

Wijkaanpak met impact
Verduurzaming in de gebouwde omgeving is tot nu toe vooral gericht op het energetische component van de maatregelenset. Een focus op waardebehoud van grondstoffen draagt bij aan een lagere milieu impact, maar is nog geen onderdeel van deze set. Van Wijnen heeft de wens om waardebehoud te implementeren in de wijkaanpak. Waarbij zowel de milieu impact als financiële impact inzichtelijk is in een begrijpelijke en meetbare context.  

WDW heeft namens Van Wijnen Alba Concepts gevraagd om allereerst vanuit deze basis een raamwerk op te stellen welke hen inzicht en houvast biedt om deze uitdagende ambities in een goede balans te verbinden met de realiteit. 

Concretiseren van waardebehoud

Alba Concepts zette een traject op voor de GOW! proeftuin om hen te ondersteunen bij: 

  1. Het duiden van het begrip waardebehoud van grondstoffen (circulariteit) voor de gebouwde omgeving. Op basis van nationale regelgeving, begrippen (MPG) en methodieken zoals BCI, GPR, Het Nieuwe Normaal et cetera.
  2. Het concreet vertalen van de ambitie CO2-reductie en waardebehoud van grondstoffen naar milieu impact en financiële impact op de vastgoedportefeuille op basis van materiaalstromen en de archetypen. Welke gekoppeld worden aan de huidige wijkaanpak.

De basis voor het uitwerken van de ambities op het gebied van waardebehoud van grondstoffen is de Building Circularity Index (BCI).  

De proeftuin overstijgen
Van Wijnen, WDW en Alba Concepts zien er naar uit om het niveau van de proeftuin te overstijgen. En het ontwikkelde raamwerk te integreren in de projectvoorbereiding bij het verduurzamen van woningen. Zodat het gesprek met de opdrachtgever aan de hand van het raamwerk gevoerd wordt en er bewustere keuzes gemaakt worden op het gebied van de milieu-impact van materialen. 

Meer over de GOW! Proeftuin lees je hier GOW! Proeftuin