Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Inzet circulariteits- en kostenadviseur TU Delft Campus & Real Estate (CRE)

Opdrachtgever:
De TU Delft heeft de ambitie om de gehele TU Delft campus te verduurzamen. Met het zogenaamde visie en actieplan wordt gestuurd op vijf belangrijke doelen, namelijk: 

 

  • CO2-neutraal in 2030;  
  • Circulair in 2030;  
  • Klimaatadaptief in 2030;  
  • Bijdrage aan kwaliteit van leven;  
  • Zichtbaar maken van excellente prestaties en duurzaamheid.

    De prestatie-eisen en prestatie-indicatoren (KPI’s)om deze doelen te behalen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, concreet en getoetst op haalbaarheid. De scope daarbij omvat alle gebouwen en hun vaste inrichting op de TU Delft campus, zowel in als buiten eigendom van TU Delft. Op basis van KPI’s kan pas een plan worden opgesteld welke maatregelen de TU Delft zelf dient te nemen om de doelen in 2030 te kunnen halen. Voor de besluitvorming is het noodzakelijk om niet alleen de businesscase op een traditionele wijze te benaderen, maar ook andere financiële kaders te beschouwen. Hierbij vindt een verschuiving plaats van de korte- naar de lange termijn, waarbij naast de investeringskosten ook exploitatiekosten en financiële restwaarde worden meegenomen.In de rol als circulariteits- en kostenadviseur ondersteunt Alba Concepts de TU Delft bij het opstellen van de circulaire prestatie-eisen en prestatie-indicatoren, het schrijven van een aanpak op welke wijze circulaire maatregelen kunnen worden geconcretiseerd en een doorvertaling naar een circulaire businesscase op basis van Total Cost of Ownership en circulaire incentives. Daarbij hebben wij de TU Delft inzicht gegeven in de haalbare KPI’s om de duurzaamheidsdoelen van 2023 te behalen.

 

 

WAT IS HET RESULTAAT VAN ONZE INSPANNINGEN?
De inspanningen van Alba Concepts hebben ertoe geleidt dat de TU Delft een actieplan 2023 heeft voor de gehele vastgoedportefeuille waarin o.a. de volgende aspecten staan opgenomen:  

  • Een strategische invulling van de duurzaamheidsambitie op de thema’s energie en circulair binnen de TU Delft visie voor de periode 2022 – 2030.  
  • Meetbare KPI’s, zodat er op basis van monitoring ook kan worden vastgesteld of ambities en doelen worden gehaald.  
  • Een duidelijk kader voor het nemen van investeringsbeslissingen door TU Delft. 

 

WAAROM ONDERSCHEIDT ALBA CONCEPTS ZICH?
Alba Concepts heeft zich in dit project onderscheiden door een dubbelrol als duurzaamheidsadviseur en kostenadviseur in te nemen. Dit was van belang voor het opstellen van een circulaire businesscase voor de TU Delft, waarbij circulaire maatregelen zijn bedacht en tegelijkertijd opgewerkt naar een integrale Total Cost of Ownership berekening voor TU Delft. 

 

WAT IS DE UITDAGING VAN HET PROJECT?
De uitdaging van dit project zit hem in de omvang en tegelijkertijd de verscheidenheid aan betrokken stakeholders.