Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Materiaalpaspoort voor de Energieneutrale en circulaire verbouwing van het Topshuis

Opdrachtgever:
Alba Concepts heeft met TAUW gewerkt aan een ambitieuze project voor de energieneutrale en circulaire verbouwing van het Topshuis, het bedieningscentrum van de deltawerken: Het opstellen van een materialenpaspoort. Rijkswaterstaat en TAUW zijn doorgaans meer betrokken bij GWW projecten dan gebouwen.

Daarom heeft TAUW Alba Concepts benaderd. Alba Concepts heeft veel ervaring met het opstellen van materiaalpaspoorten voor gebouwen. Bovendien heeft RWS nadrukkelijk gevraagd dat het materialenpaspoort inzicht moet verschaffen in de losmaakbaarheid van het gebouw. Alba Concepts heeft in 2019 in opdracht van de transitieagenda circulaire bouweconomie de losmaakbaarheidsindex ontwikkeld.

Een van de cruciale aspecten van het project was het opstellen van een materialenpaspoort format voor het Topshuis dat voldoet aan de richtlijnen van platform CB ’23. Hierin ligt het onderscheidend vermogen van Alba Concepts: Het vertalen van de complexe leidraad naar een werkbaar en begrijpelijk format voor de opdrachtgever. Het is gelukt om samen met Rijkswaterstaat een begrijpelijk en hanteerbaar format op te stellen. Rijkswaterstaat prefereert een open source format boven een platform om dit ook toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk ketenpartners. De uitdaging is hiermee gelijk dat het werkbaar moet zijn en niet te complex om te gebruiken.

 

In nauwe samenwerking met TAUW hebben we ons expertisegebied ingezet om de leidraad om te zetten in een gestandaardiseerd en gebruiksvriendelijk format. Dit format bevatte duidelijke instructies en richtlijnen voor het verzamelen en vastleggen van de benodigde informatie over de gebruikte materialen, zoals specificaties, certificeringen, levensduur en mogelijke hergebruikopties. Door dit vertaalproces hebben we het voor Rijkswaterstaat mogelijk gemaakt om op een praktische en efficiënte manier het materialenpaspoort in te vullen.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning was een uitgebreid en nauwkeurig format voor het Topshuis, die ook toepasbaar is op andere gebouwen. Rijkswaterstaat gaat samen met de afdeling onderhoud zorgen dat dit materialenpaspoort gaat dienen als een waardevol naslagwerk voor toekomstig onderhoud, renovatie en demontage van het gebouw. Rijkswaterstaat heeft een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector: Het streven om een uniform format en aanpak te hanteren voor materialenpaspoorten, is een cruciale stap om een circulaire economie mogelijk te maken.

We zijn er trots op dat we met onze expertise en vertaalvaardigheden hebben kunnen bijdragen aan de realisatie van dit innovatieve en toekomstgerichte project. De volgende stap is natuurlijk het invullen van het materialenpaspoort. Rijkswaterstaat ambieert om ook dit in samenwerking te doen met de ketenpartners.