Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

Matrix - Vaststellen prestatie indicatoren voor MVO ambities

Opdrachtgever:
Matrix ontwikkelt en verhuurt (sinds 1989) Innovation Centers op het Amsterdam Science Park. Speciaal voor jonge en gevestigde, kennisintensieve en wetenschappelijk gedreven bedrijven, van startups en scale-ups tot R&D afdelingen van gevestigde bedrijven.

Wie bij Matrix huurt, krijgt een werkruimte op maat in een topwetenschappelijke omgeving waar een grote (inter)nationale community actief is op diverse wetenschapsgebieden. De Innovation Centers zijn niet alleen voorzien van de beste onderzoeksfaciliteiten, kantoren en laboratoria, maar beschikken ook over ontmoetingsplekken en diensten waardoor huurders maximaal worden gefaciliteerd bij het behalen van hun bedrijfsdoelen. Daarnaast stimuleert Matrix samenwerkingen en ontmoetingen op alle niveaus. In opdracht van Matrix Innovation Center stelt KplusV beleid op voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Alba Concepts heeft hieraan bijgedragen door het beantwoorden van de volgende vragen.

  • Hoe ziet ambitieus MVO beleid eruit op korte en lange termijn?
  • Welke visie(s) voor de gebouwde omgeving bestaan er?
  • Hoe zijn deze visies en ambities te vertalen naar meetbare en controleerbare kritische prestatie indicatoren KPI’s?
  • Wat is de onderlinge samenhang van ambities zoals ‘Paris Proof’ en labels zoals BREEAM? En hoe veel verder gaan deze doelstellingen t.o.v. huidige wetgeving?

Op basis van de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van duurzaamheid (o.a. de donut economie, regeneratief en netto positief bouwen) is de ambitie voor de lange termijn bepaald. Binnen toekomstige vastgoedontwikkelingen wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie en hernieuwbare materialen. Vanuit deze ambities is vervolgens een selectie gemaakt van regeneratieve criteria en meetmethodes uit Het Nieuwe Normaal (waar Alba actief bij is betrokken), zoals CO2-opslag in biobased materialen.

Het resultaat voor Matrix is een tabel voor nieuwbouw en een tabel voor renovatie waarin is opgenomen wat de concrete doelen per criterium zijn voor 2023, 2028 en 2032 en hoe deze worden gemeten. Deze tabellen worden onderdeel van het MVO beleid. Alba Concepts onderscheidt zich hier met name omdat het beschikt over benchmark gegevens vanuit Het Nieuwe Normaal en daardoor goed in staat is in te schatten welke ambities vandaag haalbaar zijn en wat op termijn de norm zal worden. Ook geeft Alba inzicht in de relatie tussen (aankomende) wetgeving, duurzaamheidslabels en veelgehoorde duurzaamheidsambities (zoals Paris Proof).