Interesse in onze nieuwsbrief?

Tramkade 26 | 5211 VB 's-Hertogenbosch | 085 782 6768 | info@albaconcepts.nl

project

VO- PO-Raad Utrecht krijgt nieuwe buren

Opdrachtgever:
De VO Raad, PO Raad en Schoolinfo krijgen nieuwe bewoners op de huidige locatie aan de Aïdadreef te Utrecht. Vanaf april 2017 zal Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet zich verplaatsen naar de Randstad. Hiervoor dient er in navolging van de renovatie van de begane grondvloer, eerste en vijfde verdieping in 2014, nu ook de derde en vierde verdieping grondig te worden gerenoveerd. Alba Concepts heeft dit traject begeleidt van initiatief tot en met de oplevering in juni 2017.

De opgave betrof het grootschalig renoveren van de derde en vierde verdieping. Doelstelling van de voorliggende opgave is een maximale aansluiting te creëren tussen de werktypologie van de vijf onderwijsinstellingen die hier samenwerken. Tevens zal op de begane grond het bestaande vergadercentrum en bedrijfsrestaurant worden uitgebreid. In samenwerking met Rudy Uytenhaak Architecten is een ontwerp gemaakt voor de verschillende verdiepingen waarin de werktypologie, gebruikersbehoeften en duurzaamheidsambitie optimaal tot hun recht komen.

Het ontwerp is inmiddels afgerond en er is gestart met de aanbestedingsprocedures. De planning is dat eind tweede kwartaal de onderwijsinstellingen weer op volle kracht aan de slag kunnen in hun vernieuwde huisvesting!